Privacybeleid

Laatst aangepast mei 2024

Contactgegevens

Bedrijfsnaam: Birth Sister

Adres: Schoklandsestraat 7
2583VL ‘s-Gravenhage

KVK: 82898324

Mail: hello@birthsister.nl

Dit privacybeleid beschrijft hoe Birth Sister(‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’) persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt en deelt wanneer je onze website bezoekt, een bestelling plaatst of anderszins met ons communiceert

1. Verzamelde informatie

We verzamelen persoonlijke gegevens die je verstrekt wanneer je contact met ons opneemt via ons contactformulier of bij het plaatsen van een bestelling op onze webshop. Deze informatie kan bestaan uit je naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres en andere gegevens die je verstrekt.

 

2. Gebruik van verstrekte gegevens

Bij Birth Sister erkennen we het belang van privacy en beschermen we de gegevens die je met ons deelt. We gebruiken de door jou verstrekte gegevens alleen voor specifieke doeleinden, waaronder het aangaan van overeenkomsten, het faciliteren van contact en het verwerken van betalingen. We zullen jouw gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken zonder jouw uitdrukkelijke toestemming. Ons gebruik van jouw verstrekte gegevens is strikt beperkt tot de noodzakelijke handelingen die vereist zijn voor de uitvoering van onze diensten en het naleven van wettelijke verplichtingen.

3. Delen van informatie

Bij Birth Sister streven we ernaar de privacy en vertrouwelijkheid van je persoonsgegevens te waarborgen. We delen geen persoonsgegevens met externe partijen, tenzij:

  • Het wettelijk vereist is volgens de geldende wet- en regelgeving.
  • Het noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die je met Birth Sister hebt gesloten, zoals het coördineren van zorgdiensten.
  • Je uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven voor specifieke gegevensdeling.

 

We verzekeren je dat we alleen de strikt noodzakelijke informatie delen in overeenstemming met deze richtlijnen en dat we zorgvuldig omgaan met de verstrekte gegevens.

4. Gegevensopslag en beveiliging

Bij Birth Sister stellen we de veiligheid van je persoonlijke gegevens voorop. We nemen redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat je gegevens beschermd zijn tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. Onze beveiligingsmaatregelen omvatten onder andere fysieke, technologische en administratieve procedures.

Daarnaast zorgen we ervoor dat je persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan strikt noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Zodra je gegevens niet langer nodig zijn, worden ze op veilige wijze vernietigd of geanonimiseerd volgens ons gegevensvernietigingsbeleid.

5. Toegang tot en wijziging van informatie

Bij Birth Sister hechten we veel waarde aan jouw rechten met betrekking tot je persoonsgegevens. Daarom bieden we verschillende rechten met betrekking tot de verwerking van jouw gegevens:

  • Recht op Informatie: Je hebt het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou worden verwerkt, en met welk doel.

  • Inzagerecht: Je hebt het recht om inzage te krijgen in jouw gegevens en om daarvan een afschrift te ontvangen, voor zover dit de privacy van anderen niet schaadt.

  • Recht op Correctie, Aanvulling of Verwijdering: Indien nodig, heb je het recht om jouw gegevens te laten corrigeren, aanvullen of verwijderen (recht op correctie en verwijdering). Het verzoek tot (gedeeltelijke) verwijdering van jouw gegevens kan alleen worden ingewilligd als het bewaren van deze gegevens voor anderen niet van aanzienlijk belang is en als de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard moeten blijven.

  • Recht van Verzet: In bepaalde gevallen heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens.

Als je gebruik wilt maken van een van deze rechten, kun je dit per e-mail aan ons kenbaar maken via hello@birthsister.nl. Als jouw verzoek wordt afgewezen, zullen we uitleggen waarom. Een reden hiervoor kan zijn dat jouw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. Je ontvangt binnen een maand na ontvangst van jouw verzoek een bericht van Birth Sister.

Ook als je een klacht hebt over de wijze waarop jouw persoonsgegevens worden verwerkt, kun je contact met ons opnemen en zullen we samen met jou proberen tot een oplossing te komen.

6. Cookies

We maken gebruik van cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Door onze website te gebruiken stem je in met het gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookiesbeleid. Voor meer informatie over ons cookiebeleid, bezoek onze pagina ‘Cookiesbeleid’.

 

8. Wijzigingen in het privacybeleid

Eventuele wijzigingen in ons privacybeleid worden direct op onze website gepubliceerd.

Voor verdere vragen of opmerkingen over ons privacybeleid kun je contact met ons opnemen via hello@birthsister.nl.

Birth Sister

Let's connect!